توحيد در نظام عقيدتي و نظام ارزشي اسلام

اهداف و چشم‌انداز نشرية علمي دانشجويي «فرهنگ و معارف اسلامي»
با استعانت از الطاف الهي و توجهات حضرت ولي‌عصر(عج)، مرکز آموزش مجازي و نيمه‌حضوري فرهنگ و معارف اسلامي، وابسته به مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در راستاي عمل به تکاليف قانوني و حقوقي خويش، به انتشار نشرية علمي «فرهنگ و معارف اسلامي» اقدام کرده است.